Palveluseteli

Kunnallinen varhaiskasvatus ja lakisääteinen yksityisen hoidon tuki ovat ensisijaisia vaihtoehtoja lasten varhaiskasvatuksen järjestämiseksi. Palveluseteli on harkinnanvarainen etuus.

Ennen palvelusetelin hakemista huoltajat ottavat yhteyttä haluamaansa yksityisen päiväkotiin ja sopivat lapsen hoitopaikasta. Päiväkodin on tuotettava palveluja palvelusetelillä. Tämän jälkeen täytetään palvelusetelihakemus.

Palveluseteli on tulosidonnainen. Vanhempien tulee toimittaa tulotiedot sähköisesti sivistyskeskukseen. Päätöstä ei tehdä ennen kuin tarvittavat liitteet on toimitettu tai sähköisen asioinnin kautta perhe on hyväksynyt korkeimman asiakasmaksun.

Asiakkaan maksettavaksi jää palveluntuottajalle asiakasmaksu, joka on samansuuruinen kuin kunnallinen varhaiskasvatusmaksu vastaavassa palveluntarpeessa.

Palvelusetelin arvo tarkistetaan mikäli perheen koko tai lapsen hoidon tarve muuttuu, perheen tulot muuttuvat +/- 5% tai jos lainsäädäntö tai kunnan päätökset muuttuvat. Edellä mainituista muutoksista on perheiden ilmoitettava välittömästi sivistyskeskukseen.

 

https://www.pori.fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/varhaiskasvatuksen-maksut-tuet-palveluseteli-esinevahingot-ja
PALVELUSETELIHAKEMUS

Linkki palvelusetelihakemukseen: Sähköinen asiointi

 

TARVITTAVAT TULOTIEDOT PALVELUSETELIN SUURUUDEN MÄÄRITTÄMISTÄ VARTEN