Ajankohtaista

Syksystä 2018 alkaen hoitomahdollisuus myös alle 3-vuotiaille lapsille!


Varhaiskasvatusmaksuihin muutoksia 1.1.2018 alkaen, ks. liite Tiedote maksuista 1.1.18

Varhaiskasvatussuunnitelmamme uudistui (Varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2017 alkaen)

Porin Kristillisessä koulussa ja päiväkoti Ankkurissa varhennettua englannin opetusta ja kansainvälistymistä

Porin Kristillisessä koulussa alkaa elokuussa kielikasvatuksen kokeiluhanke, joka kuuluu hallituksen kärkihankkeisiin. Sen myötä englannin opetuksen alkamista varhennetaan ensimmäiselle luokalle ja esikouluun. Lisäksi 5. luokalla annetaan englannin opetusta yksi lisätunti viikossa, jolloin toteutetaan erilaisia oppimiskokeiluja. Uusi kielikasvatushanke alkoi elokuussa 2017.

Pienten lasten into ja asenne kielen oppimiseen ovat otollisia sillä he ovat luontaisesti kiinnostuneita kielistä. Varhainen kielen oppiminen lisää lapsen puhevalmiuksia ja valmiutta kommunikoida kyseisellä kielellä. Kielikasvatus on läpi elämän jatkuva prosessi.