Palveluseteli

PALVELUSETELI

Palveluseteli on kunnan myöntämä tuki, kun perhe valitsee hoitopaikaksi yksityisen päiväkodin. Palveluseteli on harkinnanvarainen etuus. Palvelusetelin arvo määräytyy mm. perheen koon, lapsen iän, hoitoajan ja perheen tulojen mukaan. Perheen maksettavaksi jää palvelusetelin arvon ja palveluntuottajan perimän palvelun hinnan välinen erotus. Lisätietoa / tarkempaa tietoa saa oheisesta linkistä.

https://www.pori.fi/sivistyskeskus/varhaiskasvatus/yksityinenpaivahoito/palveluseteli_0.html


PALVELUSETELIHAKEMUS

Linkki palvelusetelihakemukseen: Sähköinen asiointi

TARVITTAVAT TULOTIEDOT PALVELUSETELIN SUURUUDEN MÄÄRITTÄMISTÄ VARTEN

Varhaiskasvatusmaksun tuloselvityksessä tarvittavat liitteet